Jogi nyilatkozat

Kérjük az alábbiakat figyelmesen olvassa el, mert az Erzsébet Gondozóház internetes címén elérhető honlap vagy annak bármely és valamennyi oldalának (a továbbiakban: Honlap) megnyitásával, illetve a Honlapon feltüntetett e-mail címének elérésével az alábbiakban felsorolt és ismertetett feltételekhez hozzájárul, azokat elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

 1. Az erzsebetgondozohaz.hu tartalmának ingyenes vagy díjköteles szolgáltatásként történő bármilyen továbbfelhasználása csak a erzsebetgondozohaz.  előzetes, írásos (beleértve ebbe az e-mailt, mint írásos formát) engedélyével és csakis a forrás pontos megjelölésével történhet. A Honlapon megjelenő nevek, kifejezések, logók, képek, grafikák, elgondolások, adatok és információk védjegyoltalom, illetve szerzői jogi védelem alatt állnak, melyek jogosulatlan felhasználása jogszabályba ütközik.
 2. Az erzsebetgondozohaz.hu nem vállal felelősségét azokért a károkért, amelyek a Honlappal kapcsolatban, annak használatából, használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, vonal- vagy rendszerhibából, általa hordozott vírusból, vagy az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatása következtében keletkeztek.
 3. Az erzsebetgondozohaz.hu adat- és hírtartalmának pontosságáért és valódiságáért az előállítás során minden tőle elvárhatót elkövet, a felhasznált hírforrásokat a lehető legnagyobb körültekintéssel választja ki, azonban sem az adatok, sem a hírek, információk tartalmának pontosságával, módosulásával és valódiságával kapcsolatban semmilyen felelősséget nem vállal.
 4. Az erzsebetgondozohaz.hu személyes adatkérés esetén a vonatkozó hatályos jogszabályok betartásával jár el, minden esetben pontosan megadja az adatkérés célját, és a kapott adatokat csakis azon célból használja fel.
 5. Az erzsebetgondozohaz.hu a felhasználók adatainak biztonságos tárolásáért technikailag minden tőle elvárhatót megtesz, különös tekintettel a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvényre, az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI., ill. 2005. évi LIII. törvényekre, a hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény XVII. fejezetében foglalt rendelkezésekre, a hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeiről, a hírközlési szolgáltatások adatbiztonságáról szóló 226./2003. (XII. 13.) kormányrendelet előírásaira.
 6. A regisztrált felhasználók és az előfizetők adatait az erzsebetgondozohaz. hu vagy közvetlen megbízottja – mint Adatkezelő - tárolhatja, és azokat statisztikai célokra összesítve szabadon felhasználhatja. A felhasználók adatait az erzsebetgondozohaz.hu közvetlen üzletszerzésre csakis azok hozzájárulásuk esetén használja fel, és harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem adja át. Az Adatkezelő a személyes adatokat a felhasználás céljának megszűnése vagy a felhasználó kérésére köteles megsemmisíteni.
 7. Amennyiben a Honlapon keresztül, vagy az azon feltüntetett e-mail címet használva személyes adatokat (pl. név, cím, e-mail cím, telefonszám, faxszám) ad meg, azokat az erzsebetgondozohaz. hu kezeli és archiválja. Az adatszolgáltatás önkéntes.
 8. Az erzsebetgondozohaz.hu a felhasználó kérésére a kezelt személyes adataival kapcsolatban tájékoztatást ad vagy az adatokat az arra jogosulttól származó kérés esetén módosítja, illetve törli.
 9. Az erzsebetgondozohaz.hu oldalon külső honlapokra mutató kapcsolatok (linkek) is találhatók. Az erzsebetgondozohaz.hu semminemű felelősséget nem vállal ezen kapcsolatok által elért honlapok tartalmáért, illetve ezen honlapok adatkezelési biztonságáért.
 10. Az erzsebetgondozohaz.hu szolgáltatásának meghibásodásából, kimaradásából eredő esetleges károkért az erzsebetgondozohaz. hu nem felel.
 11. Az erzsebetgondozohaz.hu anyagai tájékoztató és ismeretterjesztő jellegűek, így nem adhatnak választ minden olyan kérdésre, amely egy adott betegséggel vagy más témával kapcsolatban felmerülhet, és főképp nem pótolhatják az orvosokkal, gyógyszerészekkel vagy más egészségügyi szakemberekkel való személyes találkozást, beszélgetést és gondos kivizsgálást.

Köszönjük

Hogy megosztja oldalunk tartalmát mással is...